مختصری از من

1. دقت و توجه بالا
2. توانایی تحمل فشار کاری زیاد و انجام به موقع کارها
3. توانایی پیگیری و به نتیجه رساندن کارها
4. فردی منظم و متبحر در انجام کارهای دفتری
5. توانایی کار تیمی
6. رازداری
7. هوشیاری و حافظه خوب

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی عکاسی
  /دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 4

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۴
  آرش آرمه پویا
  مسئول دفتر/ مسئول دفر
 • اردیبهشت ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۶
  پارس سنجش
  مسئول دفتر/ منشی
 • اردیبهشت ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۴
  اندیشه توسعه شرق
  مسئول دفتر/ منشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com