مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد، این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم محسوب میشود و در تعریف کلی این فضا رو خیلی نزدیک به محیط استارآپی با تعریف ایده آل استارت آپ میدانم .از پیاده سازی ایده هایم خیلی لذت میبرم. سرعت کار به من انگیزه ی مضاعف میدهد و کندی و ندید بازخورد مشخص کسلم میکند و حالم را ناخوش . مشتاق همکاری با افرادی باهوش تر و قوی تر از خود هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1390
  دیپلم کامپیوتر
  / معدل 16

پروژه ها

 • 1395
  راه اندازی Virtual SAN در Cluster با مجازی ساز VMware
  کارشناس پروژه
 • 1395
  رفع مشکل vCenter بعد از تغییر نام دستگاه و عضویت دامینی آن
  کارشناس پروژه
 • 1394
  انتقال آبجکت های Active Directory از یک فارست به فارستی دیگر
  کارشناس پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کوه نوردی
 • پیاده روی
 • موسیقی
 • bodybuilding

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • MCSE-Microsoft
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSE 2012
 • Cisco
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA Routing And Switching
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows 8.1 configuration
  100% Complete
  عنوان مدرک: Exam 70-687
 • راه اندازی شبکه ها کوچک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کابل کشی ساخته یافته
  100% Complete
  عنوان مدرک: Structured Cabling
 • مجازی سازی سرور
  100% Complete
  عنوان مدرک: VMware ICM 5.5 - VCP
 • میکروتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: MTCNA

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MCSE-Microsoft
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSE 2012
 • Cisco
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA Routing And Switching
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows 8.1 configuration
  100% Complete
  عنوان مدرک: Exam 70-687
 • راه اندازی شبکه ها کوچک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کابل کشی ساخته یافته
  100% Complete
  عنوان مدرک: Structured Cabling
 • مجازی سازی سرور
  100% Complete
  عنوان مدرک: VMware ICM 5.5 - VCP
 • میکروتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: MTCNA
https://.com