مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه بین‌الملل امام خمینی (ره) / معدل 13

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
  مالی و حسابداری/ کمک حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی فرا پیام
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com