مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت
  گرایش شخصیت /دانشگاه کرج / معدل 17.4

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۱ تا دی ۱۳۹۵
  بالین تک
  منابع انسانی و آموزش/ کارسناس

ابزار و نرم افزار

 • ICDLهمکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com