مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش انیمیشن /دانشگاه سروش

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  فروشگاه موبایل
  بازاریابی و فروش/ فروشنده
 • فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳
  نگین تجارت پارس
  بازاریابی و فروش/ فروش و بازار یابی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com