مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه پیام نور شیراز / معدل 16.78

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com