مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی کاربردی /دانشگاه تهران
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش جامع /دانشگاه دانشگاه صنعتی امیر کبیر / معدل 17.85

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com