مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  انجام پروژه هاي دانشجويي MSP

پروژه ها

 • 1394
  سه پست اسكله بندر امير آباد
  مسئول كنترل پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرك كامل ICDL
 • Microsoft project
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft project
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Excell
  20% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرك كامل ICDL
 • Microsoft project
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com