مختصری از من

بسیار علاقه مند در امور اجتماعی و دارای روحیه بالا برای کار تیمی

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش زراعت /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شرکت فنی و مهندسی کشاورزی آوای سبز مکریان
  مدیرعامل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  برگزاری کارگاهای آموزشی روشهای نوین آبیاری در سطح روستاهای شهرستان
 • 1394
  برگزاری دوره های آموزشی مصرف بهینه آب کشاورزی

پروژه ها

 • 1395
  روشهای نوین آبیاری
  مربی
 • 1394
  توسعه کشاورزی پایدار
  تسهیلگر

  توضیحات: در همکاری با شرکت بهین زرع غرب

 • 1394
  کارگاه آموزشی مصرف بهینه آب در کشاورزی
  مربی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کارشناس ارشد زراعت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office-GIS-Autocad-Map source
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارشناس ارشد زراعت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com