مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش پتروشیمی /دانشگاه آزاد شیراز / معدل 14.65

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت آرگون صنعت پارس
  مهندسی شیمی/ رابط اداری و مسیول هماهنگی امور پروژه های گازرسانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار طراحی فرآیندهای شیمیایی و نرم افزار آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com