مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسى شيمى صنايع غذايى
  گرایش صنايع غذايى /دانشگاه دانشگاه آزد اسلامى واحد علوم وتحقيقات تهران

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • اکسل
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com