مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد برنامه ریزری شهری
  گرایش آمایش شهر /دانشگاه تهران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت رهپویان توسعه
  مهندسی عمران/ معماری/ پیمانکار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله تحلیل بر مفاهیم توسعه میان افزای شهری (دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری 1395/02/23

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com