مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه پلی تکنیک تهران / معدل 16
 • 1386 تا 1389
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه مهریز یزد / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
  مهندسی برق/ کارشناس انرژی

  توضیحات: عضو کمیته سیستم مدیریت یکپارچه
  عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
  عضو کمیته آموزش
  سرممیز استانداردهای ایزو

 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۹
  شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
  مهندسی برق/ سرپرست تاسیسات هتل بین المللی 5 ستاره خلیج فارس

  توضیحات: عضو کمیته سیستم مدیریت یکپارچه
  عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
  عضو کمیته آموزش
  سرممیز استانداردهای ایزو

 • دی ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۸
  شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
  مهندسی برق/ سرپرست تعمیرات و سرویس و نگهداری

  توضیحات: عضو کمیته سیستم مدیریت یکپارچه
  عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
  عضو کمیته آموزش
  سرممیز استانداردهای ایزو

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: ISO 9001 :2008 Lead Auditor
 • مدیریت کیفیت ISO 14001
  100% Complete
  عنوان مدرک: ISO 14001 :2004 Lead Auditor
 • استاندارد ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: AUDITOR / LEAD AUDITOR ( ISO 9001 : 2008 )
 • استاندارد ISO 14001
  100% Complete
  عنوان مدرک: LEAD ENVIRONMENTAL AUDITOR ( ISO 14001 : 2004 )
 • IMS
  100% Complete
  عنوان مدرک: Internal Auditor Training Cours ( QMS, EMS & OHSAS )
 • استاندارد OHSAS 18001 : 2007
  100% Complete
  عنوان مدرک: Identification And Assessment of OH&s Hazards Work shop
 • مدیریت انرژی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با شبکه های توزیع انرژی
 • مدیریت انرژی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت مصرف انرژی
 • مدیریت انرژی
  100% Complete
  عنوان مدرک: استاندارهای شبکه های توزیع و کاربرد آنها
 • برق و الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با UPS و باتری شارژرها و عیب یابی آنها
 • مهندسی برق
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعمیر و نگهداری ترانسفورماتورها و تاسیسات جانبی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: ISO 9001 :2008 Lead Auditor
 • مدیریت کیفیت ISO 14001
  100% Complete
  عنوان مدرک: ISO 14001 :2004 Lead Auditor
 • استاندارد ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: AUDITOR / LEAD AUDITOR ( ISO 9001 : 2008 )
 • استاندارد ISO 14001
  100% Complete
  عنوان مدرک: LEAD ENVIRONMENTAL AUDITOR ( ISO 14001 : 2004 )
 • IMS
  100% Complete
  عنوان مدرک: Internal Auditor Training Cours ( QMS, EMS & OHSAS )
 • استاندارد OHSAS 18001 : 2007
  100% Complete
  عنوان مدرک: Identification And Assessment of OH&s Hazards Work shop
 • مدیریت انرژی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با شبکه های توزیع انرژی
 • مدیریت انرژی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت مصرف انرژی
 • مدیریت انرژی
  100% Complete
  عنوان مدرک: استاندارهای شبکه های توزیع و کاربرد آنها
 • برق و الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با UPS و باتری شارژرها و عیب یابی آنها
 • مهندسی برق
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعمیر و نگهداری ترانسفورماتورها و تاسیسات جانبی
https://.com