مختصری از من

اینجانب توانایی شرکت در کارهای اشتراکی در تیم مالی را داشته و بسیار با انگیزه در زمینه مالی کار کرده . بسیار کوشا و پیگیر امور داخلی مالی بوده .
در زمینه حضور و غیاب در محیط کاری بسیار منظم و منظبت بوده .
دارای اخلاق تیمی و سازگار با همکاران می باشم .
دارای قدرت بیان عالی بوده .

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه پیام نوربومهن / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت آسیا آراد تیراژه ( GRUNDIG)
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی
 • شهریور ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۱
  شرکت کیان مد آوا
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

افتخارات

 • 1394
  به عنوان کارمند نمونه در قسمت مالی و حسابداری
 • 1392
  به عنوان کارمند نمونه در سطح کل شرکت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تسلط کامل بر روی ویندوز - Exeel - Word
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی

ابزار و نرم افزار

 • تسلط کامل بر روی نرم افزار مالی از جمله هلو و سپیدار و .....
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و ارسال لیست بیمه پرسنل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و ارسال خرید و فروش فصلی به سامانه دارایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه ارزش افزوده و ارسال به سامانه دارایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مغایرت گیری و بستن حساب با مشتریان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه قیمت تمام شده ی کالاهای وارداتی و خرید داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارسال اظهارنامه به سامانه دارایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست حقوق پرسنلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و ارسال لیست مالیات پرسنل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات و تجزیه و تحلیل مسائل مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت کامل بر روی سیستم دو دفتره بودن شرکت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط کامل بر روی سیستم انبار و حسابداری انبارگردانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط کامل بر روی ویندوز - Exeel - Word
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی
https://.com