مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه خراسان

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۳
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/

  توضیحات: کارشناس آزمون در واحد کنترل کیفیت شرکت پارس شعاع توس
  مسئول آزمایشگاه در واحد کنترل کیفیت شرکت پارس شعاع توس
  موسس گروه مهندسی رویاپردازان و مشاور بازاریابی و تبلیغات این گروه
  مشاور بازاریابی و تبلیغات شرکت بازرگانی عرفان (مرکز پخش)
  عضو اتاق فکر تبلیغات پیشبردی شرکت تیسن کروپ آسانبر (بیوگونگ تکنیک آسانبر)
  عضو هیئت مدیره گروه کارآفرینان جوان کارمان و مدیریت واحد مشاوره و اجرا
  سابقه ی بازاریابی محصولات ساختمانی در دوران تحصیل در دانشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مدرس دوره های اصول نگارش طرح توجیحی و مدیریت بازاریابی در مجموعه ی کارآفرینان جوان کارمان حضور به عنوان سخنران قسمت بازاریابی خلاق در سلسله همایش های دانشگاه فرصتی برای تولید ثروت
 • 1395
  مدرس دوره های اصول نگارش طرح توجیحی و مدیریت بازاریابی در مجموعه ی کارآفرینان جوان کارمان حضور به عنوان سخنران قسمت بازاریابی خلاق در سلسله همایش های دانشگاه فرصتی برای تولید ثروت
 • 1395
  مدرس دوره های اصول نگارش طرح توجیحی و مدیریت بازاریابی در مجموعه ی کارآفرینان جوان کارمان حضور به عنوان سخنران قسمت بازاریابی خلاق در سلسله همایش های دانشگاه فرصتی برای تولید ثروت
 • 1395
  مدرس دوره های اصول نگارش طرح توجیحی و مدیریت بازاریابی در مجموعه ی کارآفرینان جوان کارمان حضور به عنوان سخنران قسمت بازاریابی خلاق در سلسله همایش های دانشگاه فرصتی برای تولید ثروت
 • 1393
  مدرس دوره های اصول نگارش ترح توجیحی و مدیریت بازاریابی در گروه کارآفرینان جوان حضور به عنوان سخنران در طرح سلسله همایش های فرصت های دانشگاه برای تولید ثروت
 • 1392
  مدرس دوره های اصول نگارش طرح توجیحی و مدیریت بازاریابی در مجموعه ی کارآفرینان جوان کارمان حضور به عنوان سخنران قسمت بازاریابی خلاق در سلسله همایش های دانشگاه فرصتی برای تولید ثروت
 • 1382
  مدرس دوره های اصول نگارش طرح توجیحی و مدیریت بازاریابی در مجموعه ی کارآفرینان جوان کارمان حضور به عنوان سخنران قسمت بازاریابی خلاق در سلسله همایش های دانشگاه فرصتی برای تولید ثروت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مطالعه و فعالیت در زمینه ی بازاریابی خلاق
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره مدیریت بازاریابی از مرکز فنی حرفه ای ارم مشهد
دانش تخصصی
 • مطالعه و فعالیت در زمینه ی بازاریابی خلاق
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره مدیریت بازاریابی از مرکز فنی حرفه ای ارم مشهد
https://.com