مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1393
  کارشناسی فیزیک
  گرایش حالت جامد /دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com