مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1395
  کارشناسی ارشد عمران-MBA
  گرایش عمران-Marketing /دانشگاه آزاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  گروه ساختمانی حامی
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com