مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه علم وهنر یزد

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی PLC
  80% Complete
  عنوان مدرک: plc پیشرفته از شرکت festo
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی PLC
  80% Complete
  عنوان مدرک: plc پیشرفته از شرکت festo
https://.com