مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1387
  دیپلم کامپیوتر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۱
  بیمه توسعه
  منشی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com