مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی علوم وصنایع غذایی
  گرایش کشاورزی /دانشگاه آزاد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  2سال تدریس نهضت سواد آموزی
 • 1395
  2سال تدریس نهضت سواد آموزی ویک سال کار در آزمایشگاه شرکت برگ سبز شوشتر
https://.com