مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت مالی
  /دانشگاه علوم اقتصادی / معدل 14.06

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۴
  هتل پارسیان آزادی
  مالی و حسابداری/ حسابدار و انبار دار

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سندپردازان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com