مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
  گرایش ادبیات /دانشگاه گیلان / معدل 16.09

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  موسسات ترجمه ی غیر حضوری (اینترنتی)
  مترجم

  توضیحات: سابقه ی کار ترجمه برای موسسات ترجمه ی غیر حضوری بواسطه ی دوستان همکارم را دارم.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  سابقه ی تدریس زبان در موسسه ی قلمچی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL2

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه گیلان
https://.com