مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش بانکداری اسلامی /دانشگاه تهران / معدل 18.02
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه صنعتی قوچان / معدل 16.38

ابزار و نرم افزار

 • STATA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com