مختصری از من

با توجه به علاقه و شغل پدری اینجانب در زمینه نمایشگاه های اتومبیل و حضور عملی در بازار کار بیش از 10 سال و به کارگیری تجربه این یک دهه فعالیت در بازار کار انگیزه و پیشرفت اینجانب در فروش و جذب مشتری میتواند چشم گیر باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه موسسه آموزش عالی حکمت رضوی-مشهد

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۸۹
  کارخانه صنعتی یزد
  مدیر داخلی
 • بهمن ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۱
  بازرگانی اکبریان
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش

  توضیحات: از مشخصه های بنده اشنایی کامل به بازار و اقتصاد و انجام معاملات می باشد

 • شهریور ۱۳۸۸ تا دی ۱۳۹۴
  آزاد
  بازاریابی و فروش/ فروش مکمل های ورزشی و غذایی
 • خرداد ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۹۴
  نمایشگاه اتومبیل
  خرید و فروش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی
 • ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com