مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی گرافيك
  گرایش گرافيك /دانشگاه جامع علمي_كاربردي

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۵
  مدرسه غير انتفاعي
  هنر/طراحی/ دبير

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com