مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه کاشان / معدل 15.7
 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش تبدیل انرزی /دانشگاه کاشان / معدل 16

دانش تخصصی

 • مدیریت لجستیک عملیات صنایع ریلی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سابقه مدیر پروزه
 • ترمودینامیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • افیس-انسیس -
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت لجستیک عملیات صنایع ریلی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سابقه مدیر پروزه
 • ترمودینامیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com