مختصری از من

خود را بسیار سختکوش و متعهد میدانم و انگیزه زیادی برای یادگیری دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد هوافضا
  گرایش آیرودینامیک /دانشگاه علم و صنعت / معدل 15.5
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مکانیک
  گرایش جامدات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب / معدل 15.4

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  نورآگاه
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ مهندس ناظر
 • فروردین ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۳
  ایرانیان
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ مهندس ناظر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  سابقه تدریس زبان انگلیسی سابقه تدریس دروس کنکور ارشد سابقه انجام ترجمه های متعدد تخصص و غیر تخصصی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Solidworks Premium (طراحی حرفه ای قطعات صنعتی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه علم و صنعت
 • CATIA
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی
 • ansys cfx
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه علم وصنعت
 • ansys workbench
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه علوم تحقیقات
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Fortran
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان ایران
https://.com