مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا 1387
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه رجاء / معدل 15
https://.com