مختصری از من

https://github.com/mohsen2014

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه اشرفی اصفهانی / معدل 15
 • 1385 تا 1388
  فوق دیپلم کاردانی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه فنی شماره یک اصفهان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  نوین افزار اسپادانا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس وب
 • بهمن ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۵
  گروه مهندسی ICAN
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس
 • مهر ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۲
  کاریابی کار
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۲
  جهاد کشاورزی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشنالس نرمافزار
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت همای توسعه ی سپاهان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس و مسئول نرم افزاری
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰
  مرکز رایانه ای قائمیه اصفهان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کار اموز

پروژه ها

 • 1395
  سایت پویشگر اخبار لسان
  برنامه نویس

  توضیحات: سایت پویشگر اخبار لسان.
  angular
  MVC
  SQL Server
  SingalR

 • 1395
  پروژه برق منطقه ای اطفهان
  برنامه نویس
 • CMS ,CRM,BPMS

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • والیبال را به صورت تفریحی دنبال می کنم

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • BPMN (نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET MVC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • angularJS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • UI/UX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • sql Performance & Tuninng
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ECMA script6
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Node.js
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SingalR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • c#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Meteor
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap 3
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gulp
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SASS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • 2 Web API
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • 2 AngularJS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • socket.io
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • node js express
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Webpack
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Angualr Formly
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Angular Formly - Form Builer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MEAN Stack
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • MongoDB
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • TypeScript
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Foundation
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ReactJS
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft .NET Framework
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • atom
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • VScode
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICAN BPM Suite
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک: به اندازه نیاز خودم

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • BPMN (نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET MVC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • angularJS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • UI/UX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • sql Performance & Tuninng
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ECMA script6
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Node.js
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SingalR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • c#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Meteor
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap 3
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gulp
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SASS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • 2 Web API
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • 2 AngularJS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • socket.io
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • node js express
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Webpack
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Angualr Formly
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Angular Formly - Form Builer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MEAN Stack
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • MongoDB
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • TypeScript
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Foundation
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ReactJS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com