مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی شیمی
  گرایش گاز /دانشگاه گچساران

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  سام سرویس
  پرسنل نصب و آموزش

ابزار و نرم افزار

 • کاربرد در کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com