مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی فقه و حقوق اسلامی
  /دانشگاه خوارزمی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت مخزن سازی گروه صنعتی اسماعیلی
  کار به عنوان کارگر ماهر و مدتی هم امور دفتری

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • جوشکاری و بازرسی جوش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با کامپیوتر و اینترنت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر شبکه های اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • جوشکاری و بازرسی جوش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با کامپیوتر و اینترنت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر شبکه های اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com