مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد کرج / معدل 14.98

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  تعمیرات نیروگاهی
  مهندسی برق/ کاراموز

پروژه ها

 • 1394
  GPS و کاربرد ها

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL2-نرم افزار های الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای در ICDL

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ادامه دارد
https://.com