مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1391
    فوق دیپلم مهندس عمران
    گرایش نقشه برداری /دانشگاه غیرانتفاعی حکمت قم / معدل 15.5

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • نقاشی... در حالت عادی کشیدن نقاشی به سبک سیاه قلم ابرنگ و مدادرنگی
https://.com