مختصری از من

علاقمند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد.
این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم محسوب میشود.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش Capital Market /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش Marketing /دانشگاه MSU Malaysia / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت سبدگردان پاداش سرمایه
  تحلیل گر

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com