مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه ازاد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت بهینه ساز کاردان
  سرپرست

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com