مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1390
    دیپلم علوم تجربی
https://.com