مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد جهاد دانشگاهی تهران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۳ تا هم اکنون
  شرکت رعد تابان
  منابع انسانی و آموزش/ مدیرداخلی
 • فروردین ۱۳۸۲ تا هم اکنون
  شهرداری منطقه 10
  ایمنی و محیط زیست/ ناظر پروژه ها
 • تیر ۱۳۸۰ تا هم اکنون
  شرکت سام الکترونیک
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ اپرانور دستگاه ديگوسينگ

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق صنعتی پیشرفته
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق صنعتی پیشرفته
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com