مختصری از من

با توجه به انگیزه بالا برای فعالیت و کار و با داشتن پشتکار بالا میتوانم در حیطه کاری که به من محول میشود موفق عمل کرده و وظایف خود را به بهترین صورت ممکن انجام دهم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش اصلاح نباتات /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 1842

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  ارائه مقاله برای اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران با عنوان تکنیکی موفقیت آمیز جهت گرده افشانی با دست در هیبرید سازی گندم تحت شرایط گرم و خشک
 • 1393
  ارسال مقاله برای دوفصلنامه فناوری و تولیدات گیاهی

افتخارات

 • 1391
  دریافت لوح سپاس از استعداد های درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز
 • 1390
  رتبه ی برتر در دانشکده از میان دانشجویان ورودی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شرکت در کلاسهای ورزشی اعم از تیراندازی و اسب سواری
 • شرکت در فعالیت های انسان دوستانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • پرورش قارچ های خوراکی دکمه ای
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی از شرکت تعاونی آرمان مشاوران دانش بنیاد
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Offiice
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پرورش قارچ های خوراکی دکمه ای
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی شرکت در دوره آموزشی از شرکت تعاونی آرمان مشاوران دانش بنیاد
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com