مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه موسسه آموزش عالی کادوس / معدل 15

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش شمشیربازی_ قهرمانی کشور1386 اردبیل دوم_ قهرمانی کشور اصفهان سوم1386_ جایزه بزرگ تهران سوم انفرادی1387_ المپیاد ایرانیان سوم 1387_ قهرمان کشور ارومیه دوم1388

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: الکترونیک کار صنعتی_طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com