مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه موسسه اموزش عالی پویا / معدل 12.33

دانش تخصصی

 • Hsc برق
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • PLC S7
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Hsc برق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com