مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1387
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد دزفول

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  جهادنصر مرکزی
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول دفترفنی
 • تیر ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  تعمیرات برق خوزستان
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول دفترفنی و اجرا
 • شهریور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  صحت عمران آریا
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه
 • آبان ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۹
  شرکت بادبند ساز
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس دفترفنی
https://.com