مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
  /دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • 1377 تا 1381
  کارشناسی مامایی
  /دانشگاه علوم پزشکی همدان

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۸
  کلینیک تخصصی ولیعصر پرند
  مدیر داخلی و ماما

  توضیحات: -سهامدار و عضو هیات موسسین دی کلینیک تخصصی ولیعصر شهر جدید پرند از سال 86 تا اکنون

 • مهر ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۹۱
  مطب مامایی
  ماما

  توضیحات: - گذراندن طرح نیروی انسانی سال 81-83 در درمانگاه قدس همدان
  - مطب مامایی از سال 86 تا اکنون
  -

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  - چاپ مقاله در مجله بیومدیکال ریسرچ با عنوان بررسی میزان همخوانی آزمونهای کلیدی استدلال بالینی با تستهای چهارجوابی در مامایی نمایه شده در ISI
 • 1394
  - عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی میزان همخوانی آزمونهای کلیدی استدلال بالینی با تستهای چهارجوابی در مامایی
https://.com