مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی معماري
  گرایش معماري /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲
  مدرسه غير انتفاهي
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  تدريس در دبيرستان غير انتقاهي در شهرستان تنكابن به صورت ساعتي.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com