مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی گرافیک
    گرایش تصویرسازی /دانشگاه علم و فرهنگ / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • خلاقیت و نوآوری
  • خود مدیریتی
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com