مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد معماری
    گرایش معماری منظر /دانشگاه ازاد پردیس
https://.com