مختصری از من

با وجود انجام پروژه هایی با موضوع های مختلف در معماری زمینه اصلی فعالیت من معماری مسکن است.همچنین در این حیطه و در بخش پژوهش، تمرکز اصلی من بر فضاهای باز همگانی در همسایگی محلات مسکونی است که باعث ایجاد تعاملات اجتماعی برای ساکنین می شود،می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد معماری
  گرایش مسکن /دانشگاه علم و صنعت ایران
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی معماری
  /دانشگاه شهید باهنر کرمان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تاملی در معماری مسکن امروز،روزنامه شرق،شماره 2610
 • 1395
  دستیار تدریس،طرح معماری 1(مسکن)،نیمسال اول تحصیلی 96-95،دانشگاه علم وصنعت ایران
 • 1395
  تدریس زبان انگلیسی،موسسه زبان آوید

پروژه ها

 • 1395
  طرح پیشنهادی برای مسابقه طراحی معماری سردر دانشگاه جیرفت
  طراح
 • 1395
  یادمان شهید
  طراح
 • 1395
  مسجد محله ای
  طراح
 • 1394
  طرح پیشنهادی برای مسابقه طراحی معماری نمازخانه بوستان بنادر
  طراح
 • 1394
  پروژه مسکونی 3 واحدی
  طراح

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: IELTS 6
https://.com