مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • خلاقیت و نوآوری
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com