مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
  گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی /دانشگاه تهران / معدل 17.04
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی الهیات و معارف اسلامی
  گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی /دانشگاه فردوسی / معدل 16.24

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  مقاله فتح دمشق بر پایه کهن ترین منابع تاریخ گذاری شده (ترجمه از زبان انگلیسی) - نشریه تاریخ نو
 • 1396
  مقاله «آراء محمد بن زکریای رازی در علم روان شناسی؛ با تأکید بر کتاب الحاوی فی الطب» - همایش ملی نقش عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در فرهنگ و تمدن اسلامی (منتشر شده)
 • 1396
  مقاله بازخوانی ارتباط ابن شهاب زهری و امویان - نشریه تاریخ و فرهنگ (پذیرفته شده)
 • 1396
  مقاله «کتابخانه ها، دارالعلم و نگارش کتاب در عصر فاطمیان» (ترجمه از زبان انگلیسی) - ماهنامه پژوهش های تاریخی، اجتماعی و سیاسی
 • 1395
  مقاله تفاوت و یگانگی کتاب الجامع و الحاوی زکریای رازی: بررسی شواهد - نشریه پژوهشنامه تاریخ (پذیرش شده)
 • 1395
  مقاله «شیوه ها و ساختار داروفروشی در سرزمین های اسلامی» - مجله تاریخ اسلام و ایران (مرحله داوری)
 • 1395
  مقاله «شیوه های مجازات در جهان اسلام» (ترجمه از زبان انگلیسی)، انتشار یافته در جشن نامه زنده یاد دکتر مهدی جلیلی
 • 1395
  مقاله «نقش باب عالی، حرمسرا، دیوانسالاری و مقامات دینی مسلمانان در مدیریت بیمارستان های عثمانی» (ترجمه از زبان انگلیسی)، انتشار یافته در جشن نامه زنده یاد دکتر مهدی جلیلی
 • 1395
  مقاله «معرفی کتاب امپراتوری مغولان، از افسانه تا واقعیت» - نشریه آیینه پژوهش
 • 1395
  نگارش بیش از ده مدخل برای دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران
 • 1395
  فعالیت به عنوان دستیار آموزشی استاد - درس تاریخ نگاری در اسلام (مقطع ارشد)

پروژه ها

 • 1395
  تصحیح کتاب
  مصحح

  توضیحات: تصحیح کتاب «طب فریدی» بر اساس چاپ سربی کتاب در هند. انتشارات منشور سمیر، 1395.

افتخارات

 • 1395
  کسب رتبه اول میان دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی - دانشگاه تهران
 • 1394
  کسب رتبه اول میان دانش آموختگان کارشناسی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (ورودی 1390)
 • 1394
  کسب رتبه سوم آزمون کارشناسی ارشد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضویت در انجمن علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد (1391-1394) و دانشگاه تهران (1394-1396)

دانش تخصصی

 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم برنامه نویسی مورد تایید سازمان فنی و حرفه ای کشور

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL - Advanced
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL - Advanced
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL - Advanced
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک: SQLServer
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL - Advanced
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم برنامه نویسی مورد تایید سازمان فنی و حرفه ای کشور
https://.com