مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برق صنعتی
  20% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
دانش تخصصی
 • برق صنعتی
  20% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com