مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1385
    دیپلم الکترونیک
    گرایش تعمیر لوازم صوتی تصویری
https://.com